فیش رسان

اخبار سامانه

معرفی خدمات سامانه فیش حقوقی

معرفی خدمات سامانه فیش حقوقی سامانه فیش حقوقی یک سامانه برای توزیع خودکار اسناد است. با استفاده از این سامانه کارفرمایان می‌توانند اسناد مورد نظر خود را به‌صورت خودکار و تفکیک‌شده برای پرسنل ارسال کنند. تا قبل از این صاحبان کسب‌وکار ناچار بودند که برای توزیع فیش حقوقی و سایر اسناد بین کارمندان، وقت و

ادامه مطلب »