فیش رسان

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
اخبار و مقالات حسابداری

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ + حداقل حقوق و جزئیات

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که طبق گفته‌های وزیر کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش یافت. سرانجام پس از مذاکرات فراوان میان

ادامه مطلب »