فیش رسان

اخبار سامانه

معرفی خدمات سامانه فیش حقوقی

معرفی خدمات سامانه فیش حقوقی سامانه فیش حقوقی یک سامانه برای توزیع خودکار اسناد است. با استفاده از این سامانه کارفرمایان می‌توانند اسناد مورد نظر …

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲
اخبار و مقالات حسابداری

جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ + حداقل حقوق و جزئیات

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به گونه‌ای که طبق گفته‌های وزیر کار، حداقل دریافتی کارگران با بعد …